Ľubo
- - -
_ _ _ KNM _ _ _
_@_.sk
H o m e
R o d i n a
A k t u a l i t y
F o t o g a l é r i a
M a p a  KNM
P í š t e

_
Desatoro dobrého života.
------------------------
 1. Zodpovedne vykonávam svoje povinnosti v súlade so svojím svedomím.
 2. Všade, kam prídem, zanechám po sebe len dobro.
 3. Každého, s kým sa stretnem, pozdravím s úsmevom a poviem mu aspoň 
  jedno milé slovo.
 4. Pousilujem sa ovládať v každej situácii a pestovať v sebe cit 
  pre druhých.
 5. Budem v sebe vytrvalo potláčať závisť a nenávisť, ktoré ma robia 
  zlým a nešťastným.
 6. Nepoviem ani jedno slovo a neurobím nič také, čo by bolo hodné 
  opovrhnutia.
 7. Budem zhovievavý a láskavý ku každému.
 8. Budem mať v úcte názory a presvedčenie druhých.
 9. Odpustím každému jeho omyly ochotne, úprimne a vľúdne bez toho, 
  aby som sa nad niekoho vyvyšoval alebo ním pohŕdal.
10. Svojou vyrovnanosťou, rozvahou a pokojom chcem sa pričiniť o to, 
  aby medzi ľuďmi zavládla svornosť a láska.


Povinnosť bez lásky,   činí mrzutým
Zodpovednosť bez lásky, činí bezohľadným
Spravodlivosť bez lásky, činí tvrdým
Múdrosť bez lásky,    činí hrozným
Priateľstvo bez lásky,  činí falošným
Poriadok bez lásky,   činí malicherným
Česť bez lásky,     činí domýšľavým
Majetnosť bez lásky,   činí lakomým
Viera bez lásky,     činí fanatickým

Ale život v "LÁSKE" je šťastie a radosťSnažím sa žiť tak, aby som sa mohol vždy priamo pozrieť ľuďom do očí.


Tiež sa snažím používať slová:

- Prosím - Please  - Voil - Bitte - Prego - Por favor -
a
- Ďakujem - Thank you - Merci - Danke - Grazie - Gracias  -