Mgr. Ľubomír
ŠTEINIGER
ČSA 1306 / 105, 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
lubomir@steiniger.sk
H o m e
R o d i n a
A k t u a l i t y
F o t o g a l é r i a
M a p a  KNM
P í š t e

Aktuálne informácie kde pôsobím:

- Konateľ DREAMON s.r.o., /kancelárske a upratovacie služby, informatika/
- Člen finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/
- Členom Spolku sv. Vojtecha
- Bezplatný darca krvi /zlatá plaketa viac ako 40 odberov/


Pôsobil som ako:

- Živnostník, /kancelárske a upratovacie služby, informatika/
- Krajský tajomník a predseda pre Žilinský kraj, tajomník ZKPaM
- Člen komisie školstva a športu ŽSK
- Distributor Katolíckych novín pre Kysucké Nové Mesto
- Člen komisie regionálneho rozvoja, cezhraničničnej spolupráce a cest.ruchu/ŽSK/
- Člen komisie ochrany životného prostredia zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
- Člen dozornej rady Žilinskej teplárenskej, a.s.
- Predseda Rodičovskej rady ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste a člen školskej rady
- Člen školskej rady na SPŠS v Žiline
- Asistent poslankyňe NR SR Mgr. Márie MAJDOVEJ
- Informatik - vedúci programátor
- Regionalista - vedúci regionálneho rozvoja na Okresnom úrade v Kys.Novom MesteMoje záľuby:

- výpočtová technika, programovanie
- inteligentné elektroinštalácie
- politika
Ako dospieť k brilantným nápadom.
---------------------------------
 1. Zoberte si čistý hárok papiera.
 2. Vezmite do ruky ceruzku, najlepšie čiernu.
 3. Premýšľajte.
 4. Premýšľajte.
 5. Premýšľajte.
 6. Premýšľajte.
 7. Premýšľajte.
 8. Premýšľajte.
 9. Zapíšte si.
10. Modlite sa!


Desatoro dobrého života.
------------------------
 1. Zodpovedne vykonávam svoje povinnosti v súlade so svojím svedomím.
 2. Všade, kam prídem, zanechám po sebe len dobro.
 3. Každého, s kým sa stretnem, pozdravím s úsmevom a poviem mu aspoň 
  jedno milé slovo.
 4. Pousilujem sa ovládať v každej situácii a pestovať v sebe cit 
  pre druhých.
 5. Budem v sebe vytrvalo potláčať závisť a nenávisť, ktoré ma robia 
  zlým a nešťastným.
 6. Nepoviem ani jedno slovo a neurobím nič také, čo by bolo hodné 
  opovrhnutia.
 7. Budem zhovievavý a láskavý ku každému.
 8. Budem mať v úcte názory a presvedčenie druhých.
 9. Odpustím každému jeho omyly ochotne, úprimne a vľúdne bez toho, 
  aby som sa nad niekoho vyvyšoval alebo ním pohŕdal.
10. Svojou vyrovnanosťou, rozvahou a pokojom chcem sa pričiniť o to, 
  aby medzi ľuďmi zavládla svornosť a láska.


Povinnosť bez lásky,   činí mrzutým
Zodpovednosť bez lásky, činí bezohľadným
Spravodlivosť bez lásky, činí tvrdým
Múdrosť bez lásky,    činí hrozným
Priateľstvo bez lásky,  činí falošným
Poriadok bez lásky,   činí malicherným
Česť bez lásky,     činí domýšľavým
Majetnosť bez lásky,   činí lakomým
Viera bez lásky,     činí fanatickým

    Ale život v "LÁSKE"
    je šťastie a radosť


Chcem pracovať a žiť tak, aby som sa mohol vždy priamo pozrieť 
ľuďom do očí.- Prosím - Please  - Voil - Bitte - Prego - Por favor -
a
- Ďakujem - Thank you - Merci - Danke - Grazie - Gracias  -